OplossingsKracht voor de gewenste steun!

Vergroot de OplossingsKracht in jouw organisatie.  
Ontwikkeling van medewerkers draagt bij aan het psychisch welbevinden, veiligheid, werkplezier, betrokkenheid en de productiviteit. Het is voor iedereen belangrijk is om ontspannen te kunnen werken. Met deze training wordt het mogelijk om stress en burn-out te voorkomen.

Het model OplossingsKracht voor de gewenste steun draagt bij aan het ontwikkelen van empathie en emotionele vaardigheden.
De vijf emotionele vaardigheden volgens Goleman(1995) zijn: zelfbewustzijn, zelf-regulatie, motivatie, empathie, sociale vaardigheden. Hiermee lukt het om bevredigende interpersoonlijke relaties aan te gaan en te behouden.

Training Tactisch energie-gevend communiceren met OplossingsKracht.

Een inspirerende training waarbij iedereen bewust wordt van eigen mogelijkheden, het belang van betere communicatie en samenwerking.  Aandacht voor communicatie binnen een organisatie is een vorm van kwaliteitsdenken. Je vergroot je werkplezier door professionele samenwerking en goede communicatie.  Stress wordt bespreekbaar na deze dag. Leer elkaar de gewenste steun te vragen, te bieden en te ontvangen.

Ieder mens beschikt over oplossingskracht, dit is het vermogen om jezelf en anderen adequate steun te bieden; met elkaar problemen op te lossen, je te verplaatsen in anderen en (werk)situaties praktisch te verbeteren. Omgaan met eisen en druk vanuit de omgeving kan door elkaar steun te geven en met elkaar oplossingen te kunnen ontwerpen. Je gesteund voelen door collega’s of leidinggevende heeft effect op psychisch welbevinden, doet stress afnemen en draagt bij aan bevlogenheid.

De gewenste sociale steun kunnen bieden met het model OplossingsKracht.
Om om te kunnen gaan met veranderingen en werkdruk ontwikkelde Ingeloes Bense het communicatiemodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun”.  Door middel van het model wordt de oplossingskracht van medewerkers vergroot. In deze training leren medewerkers elkaar kennen en ontdekken hoe zij gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten. De dialoog zorgt ervoor dat medewerkers meer open staan en grip krijgen op hun werkplezier. Een training tactisch communiceren draagt bij aan werkplezier, zekerheid en veiligheid. Of het nu om klanten, familie, patiënten of collega’s gaat, onze manier van contact maken en samenwerken bepaalt de uitkomst van de dialoog. 
Je maakt kennis met het model “OplossingsKracht voor de gewenste steun” van De PreventieCoach waarmee je actief, oplossingsgericht en efficiënt kan samenwerken. Minder stress, minder ruis en meer werkplezier. Maak door middel van deze training de stap naar energiegevende communicatie en investeer daarin.

Het geeft energie als we elkaar makkelijker kunnen begrijpen en knelpunten kunnen oplossen.
Leer helder communiceren en empathisch navigeren in gesprekken. Leer samen knelpunten efficiënt oplossen met het communicatie- en coachmodel OplossingsKracht voor de gewenste steun, ontwikkeld door De PreventieCoach. Waarschijnlijk heb je al, door ervaring of spontaan, je eigen samenwerk- en communicatiestijl ontwikkeld. Wil je nog beter worden in je manier van communiceren? Wil je sneller begrip en beter begrepen worden? Wil je leren om goed in contact te staan met anderen ondanks de verschillen? Dan is deze bijeenkomst iets voor jou en/of voor jouw team. Aan het professioneel oppakken van knelpunten en energiegevende communicatie draagt deze (team)training zeker bij.

OplossingsKracht is te ontwikkelen. Hoe zou het zijn wanneer: 

–        Je goed kan aangeven wat je denkt, voelt, wil en doet.

–        Je steun kan vragen voor wat je nodig hebt zowel emotioneel als functioneel

–        Je bewust bent van je gevoelens en behoeften en je ze kan benoemen

–        Je positief uit wat je nodig hebt en waar de ander je echt plezier mee doet

–        Je helder en duidelijk in gesprekken bent en assertief

–        Je overzicht hebt, efficiënt duidelijk bent, flexibel en koersvast

–        Je feiten weet te onderscheiden van aannames

–        Je in verbinding kan blijven in communicatie zonder slachtofferrol

–        Je inzicht hebt in je eigen drijfveren en ontwikkelpunten

–        Je verschillen durft uit te spreken

–        Je stress-signalen van anderen en jezelf (h)erkent

–        Je strategisch kan schakelen en kan afstemmen in gesprekken

–        Je minder oordeelt en je meer je hart open zet

–        Je veiligheid kan creëren voor jezelf èn voor anderen

Empathisch navigeren
Begrip en begrepen worden geeft ruimte en draagt bij aan werkplezier, resultaat en stresspreventie. Leer luisteren, ontdek het belang van begrip geven en vragen. Ontdek de tools om beter begrepen te worden. Leer meer over de dialoog naast de discussie. Ontdek het belang van sociale steun.

Onderwerpen (team)training | Meer oor-delen is de kunst!
Je maakt kennis en leert werken met het door ons ontwikkelde tactisch communicatiemodel OplossingsKracht.
Je leert met elkaar knelpunten op te lossen en elkaar te steunen.
Je herkent denkstijlen, drijfveren en communicatievoorkeuren van jezelf en de ander.
Je ontdekt hoe je de stap kan maken van feedback naar feedforward.
Je leert meerdere manieren van draagvlak creëren en communiceren.
Je leert sturen op resultaat met respect voor overeenkomsten en verschillen.
Je weet verwijten om te zetten naar belangen en behoeften, de angel in conflict(en) te (h)erkennen.
Tactisch communiceren met OplossingsKracht geeft energie en draagt bij aan werkplezier en productiviteit.

Resultaat
Meer inzicht in de diverse stijlen van communiceren, voelen, denken en handelen. Samen knelpunten kunnen oplossen. Daarnaast kan je op een flexibele manier verschillen overbruggen, open communiceren en te schakelen in gesprekken. Dit met gebruik van het eenvoudige coach- en communicatiemodel OplossingsKracht. Bovendien weet je echt meer over je eigen filters, waarin jij ook lastig kan zijn van anderen en waarmee je het gesprek makkelijker kan maken zonder in-efficiente aannames, meningen en oordelen. Leer op welke manier je zelf energie in het gesprek kan behouden en ook de ander kunt beïnvloeden. De kans dat je werkplezier hierdoor toeneemt is groot.

[E-]coaching
Onze diensten kunnen aangevuld worden met [online]coaching. [e]coaching draagt bij aan de gewenste ontwikkeling, is snel, to the point en is goed voor de borging.

Doelgroep
Deze opleiding is zowel voor ervaren als startende cursisten en voor een ieder die zich (nog meer ) wil professionaliseren. Je bent meer dan welkom wanneer je de bereidheid hebt om je te ontwikkelen, je open te stellen, je zelfinzicht te vergroten en professionele vaardigheden te oefenen. Wat ons inziens bijdraagt aan ontwikkeling is: – optimisme, leergierigheid, – een open blik naar de wereld, – een interne locus of control, geloof in eigen kunnen en het lef om te experimenteren. Vooraf aan de trainingen is altijd overleg met de contactpersoon. 

Kernwoorden
Bewustwording, zelfreflectie, denkstijlen, drijfveren, professionele gespreksvaardigheden, energiegevend communiceren, oplossingskracht, resultaatgericht, teamproces, eigenaarschap, uit de dramadriehoek, samenwerken, openheid, fit voor de future.

De PreventieCoach | De eCoachAcademie
De trainers van de PreventieCoach delen graag kennis, ervaring, deskundigheid en enthousiasme.
Cursisten kunnen rekenen op kwaliteit, mensgerichtheid, resultaten, authenticiteit, kennis, veiligheid, enthousiasme en actie. We genieten graag mee met “dat wat al goed gaat” en van het verbeteren van “dat wat nog mooier kan”. We maken in onze trainingen frequent de stap van denken naar doen. Praktische werkgerelateerde oefeningen worden afgewisseld met de theorie.  Bewustwording, zelf ervaren, feedforward krijgen en ontvangen daar draaien deze intensieve en mooie dagen om.

Duur
De training bestaat uit 1 dag of meerdere dagen van 10.00 – 16.00 uur maar kan ook anders samengesteld worden.
De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Locatie
Wij nodigen je van harte uit om deze training te volgen op de locatie van De PreventieCoach.
Indien gewenst kan de training ook op eigen locatie georganiseerd worden.

De PreventieCoach | De eCoachAcademie

Neem contact op bel 0651089862

Call Now Button