Training Fit voor de future | leiding geven met OplossingsKracht

Ontwikkelcyclus voor leidinggevenden | Communiceren met Oplossingskracht
Opleiding communicatie, coaching, omgaan met weerstand, leiderschap en zelfinzicht.

Stevig de toekomst in met nieuwe, praktische effectieve en affectieve vaardigheden en het vergroten van oplossingkracht.
Een ontwikkelcyclus voor leidinggevenden, coördinatoren, teammanagers en anderen.

Verheug je op een ontwikkelcyclus waarin je ontdekt hoe je jezelf en anderen kan motiveren, inspireren, coachen, uitdagen, aanmoedigen en aanspreken tot vitaal, resultaatgericht en slimmer werken.

Doel van deze ontwikkelcyclus voor leidinggevenden | Fit voor de Future & Oplossingkracht

Doel van deze ontwikkelcyclus voor leidinggevenden | Fit voor de Future & Oplossingkracht

Een leidinggevende die effectief bijdraagt aan organisatiedoelen en aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Een leidinggevende die herkent wat hij ziet, signalen oppakt en bespreekt zowel op inhoud als op beleving.
Die werkt vanuit vertrouwen en betrokkenheid, die geloofwaardig is en durf toont.
Die voorbeeldgedrag toont, doet wat hij zegt, afspraken nakomt, die open staat voor feedforward en zichtbaar is.
Een leidinggevende die het effect van zijn handelen checkt en analyseert zowel op inhoud, proces als op gevoel, boven en onder de oppervlakte. Fit voor de Future

In deze ontwikkelcyclus vergroot je professionele vaardigheden, kennis en ontwikkelingsmogelijkheden.

In deze ontwikkelcyclus vergroot je professionele vaardigheden, kennis en ontwikkelingsmogelijkheden.

Ontwikkeling van kennis, het inzicht, de vaardigheden en de instrumenten om professioneel leiding te kunnen geven.
Je leert veel over jezelf en anderen.

Onderwerpen zijn:

Ontdek je eigen voorkeur in leiderschap en hoe jij bent als leidinggevenden.
Je manier van communiceren, motiveren, draagvlak creëren zowel bij externen als binnen je eigen werkomgeving.
Optimale taakuitvoering wordt bevorderd door met het team te kunnen communiceren over het teamproces

Veilige leer-omgeving

Veilige leer-omgeving

We creëren een veilige omgeving met elkaar, waarin we actief aan de slag gaan. Je raakt in gesprek met collega’s over werkgerelateerde onderwerpen. Zo leer je èn over jezelf èn over de ander. Een verrassende training en wie weet een (her)ontdekking. Zinvol, speels en zeer zeker met professionele diepgang.

Onderwerpen praktisch en inspirerend leiderschap.

Onderwerpen praktisch en inspirerend leiderschap.

Leidinggevenden met effectieve en affectieve vaardigheden kunnen een [werk]omgeving creëren waar veiligheid wordt ervaren, waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, efficient werken, de verantwoordelijkheid gaan nemen, resultaatgericht en flexibel zijn. Goede teams communiceren zowel over de taak, als over het proces.

Leer dus meer over automatische denkpatronen en ontdek ontwikkelmogelijkheden van jezelf en teamleden

Het tactisch communiceren en empathisch navigeren | aanspreken op gewenst en ongewenst gedrag

De meerdere manieren van draagvlak creëren, coachen en communiceren zowel op taak als relatie

Het krachtig oplossen van knelpunten met het oplosmodel van de PreventieCoach | De eCoachAcademie

Het bereiken van bewustwording en gedragsverandering bij medewerkers | grip op werkdruk

Stevigheid in leiderschap afgestemd op de medewerker en het team | Empowerment van medewerkers

Het geven van feedforward, assertiviteit en aanspreken op gedrag

Resultaatgericht sturen op eigenaarschap bij de medewerker | Smartie afspraken succesvol effect.

Van denken naar doen, schakelen tussen theorie en werksituatie

Denken vanuit win win win | organisatie – team – individu

Je leert taakgericht knelpunten op te lossen en aan te sluiten bij de vraag van medewerkers.

Kortom je word je bewust hoe je als leidinggevende bijdraagt aan een duurzame organisatie

Fit voor de Future | Anticiperen en toekomstgericht leiding geven.

Kernwoorden

Kernwoorden

Bewustwording, zelfreflectie, denkstijlen, drijfveren, professionele gespreksvaardigheden, energiegevend coachen, oplossingsmodel, resultaatgericht, teamproces, eigenaarschap, communicatie, conflictvoorkeuren, samenwerken, openheid, strategisch leiderschap, duurzame arbeidsomstandigheden, hetnieuwewerken, fit voor de future.

Voor wie is deze ontwikkelcyclus OplossingsKracht

Voor wie is deze ontwikkelcyclus OplossingsKracht

Deze opleiding is zowel voor ervaren als startende leidinggevenden en coaches en voor een ieder die zich (nog meer ) wil professionaliseren. Je bent meer dan welkom wanneer je de bereidheid hebt om je te ontwikkelen, je open te stellen, je zelfinzicht te vergroten en professionele vaardigheden te oefenen. Wat ons inziens bijdraagt aan ontwikkeling is: – optimisme, – leergierigheid, – een open blik naar de wereld, – een interne locus of control, geloof in eigen kunnen en het lef om te experimenteren.

De PreventieCoach | de eCoachAcademie

De PreventieCoach | de eCoachAcademie

De trainers van de PreventieCoach delen graag kennis, ervaring, deskundigheid en enthousiasme.

Meer over de trainer van deze ontwikkelcyclus Ingeloes Bense Profiel trainer de PreventieCoach

Belangrijk vinden wij: kwaliteit, mensgerichtheid, resultaten, authenticiteit, kennis, veiligheid, enthousiasme en actie.

We genieten graag mee met “dat wat al goed gaat” en van het verbeteren van “dat wat nog mooier kan”.

Werkvorm

Werkvorm
De stap van theorie naar praktijk en van doen naar denken.
Eigen casussen worden gebruikt voor de leersituatie.
Je krijgt leesopdrachten als voorstudie, dan kunnen we tempo maken
Praktische werkgerelateerde oefeningen worden afgewisseld met de theorie.
Veel zelfinzicht, bewustwording, zelf ervaren.
Je krijgt voldoende inzichgen, feedforward
Kortom mooie  intensieve dagen waarbij we veiligheid en niet oordelen, goed luisteren echt borgen. 

Duur ontwikkelcyclus

Duur ontwikkelcyclus

Afhankelijk van de vraag van de organisatie en de beoogde doelen bepalen we gezamenlijk de duur van de ontwikkelcyclus.
Een traject begint vaak met een aantal dagdelen kort op elkaar.

Ben je benieuwd? Gelijk aan de slag?

Stel je vraag

 

 

Call Now Button