Verbod op burn-out en stress.

Er zijn organisaties die gewoon openstaan voor het nemen van maatregelen tegen werkstress en werkdruk.
Het geeft energie wanneer medewerkers en leidinggevenden de verantwoordelijkheid nemen voor gezond gedrag. Medewerkers die gezond en veilig werken zorgen ook goed voor hun collega’s. Betrek medewerkers bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en pak werkstress aan.

Er zijn voldoende mogelijkheden die bijdragen aan vitaliteit
Organisaties met een amplitie- en preventiebeleid versterken medewerkers in hun ontwikkeling. Organisaties waar medewerkers creatief kunnen zijn, waar men luistert naar elkaar, met heldere procedures en een open communicatie worden beloond met vitale medewerkers met meer werkplezier, minder verzuim en minder kosten. Bewustwording, gedragsverandering en blijvende aandacht blijven nodig. In de diverse arbocatalogi zijn voldoende mogelijkheden te vinden om werkdruk aan te pakken.

Spreek uit dat je een organisatie bent waar je wilt dat medewerkers gezond, veilig en plezierig kunnen werken.
Een van de mogelijkheden om stress en burn-out te voorkomen is het gesprek aangaan en de gewenste steun te bieden. De PreventieCoach heeft zich hierin gespecialiseerd en ontwikkelde het model ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’, een eenvoudig dialoogmodel om met elkaar het gesprek aan te gaan. De basis is vraag welke steun gewenst is en luister, ontdek de behoefte en bespreek de mogelijkheden.

De wens is dat ieder mens zelf de verantwoordelijkheid neemt voor preventie, goed voor zichzelf kan zorgen en de eigen vitaliteit serieus neemt. Ieder mens heeft de verantwoording om goed voor zichzelf te zorgen en zichzelf te steunen. Hiervoor is het nodig dat we onszelf leren kennen, onze eigen automatische patronen en onze manier van denken. 

Stress en burn-out beginnen als gefluister.  Hup pak het gefluister op en doe er wat aan!
Luister je niet naar lichaamssignalen dan kan dit eindigen in geschreeuw! Verbied de burn-out! Maak de mensen om je heen bewust dat het verplicht is om aan vroegsignalering te doen. Dit kan door steun te vragen aan leidinggevenden en collega’s en samen knelpunten te bespreken.

Vitaal kunnen werken is één van de mensenrechten! Voorkom het krijgen van psychische klachten.
Er zijn diverse invloeden die bepalen of je juist lekker kan werken of juist stress krijgt. In het TNO-rapport over werkdruk vond ik het overzicht van de diverse determinanten die van invloed zijn op stress en stressbeleving.  Alhoewel elke werkgever de wettelijke plicht heeft er alles aan te doen om de risico’s voor medewerkers te minimaliseren, kan de werkgever niet altijd voor alle risico’s verantwoordelijk worden gehouden. Niet altijd liggen de oorzaken van werkdruk binnen de beïnvloedingssfeer van de werkgever. Bovendien hebben ook medewerkers een verantwoordelijkheid om er alles aan te doen hun eigen risico’s te verminderen. In de praktijk blijkt echter dat medewerkers niet altijd in staat zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ze worden niet altijd gehoord, of serieus genomen. En soms worden prioriteiten gesteld die niet in het voordeel zijn van medewerkers. Bron

De oplossing bij aanpak van stress is het met elkaar bespreken en de dialoog aangaan, sociale steun bieden.
Stress-signalen moet je [h][er]kennen bij jezelf en bij anderen en dan gewoonweg met elkaar bespreken. Bespreek met elkaar wat nodig is om lekker te werken en bied elkaar de gewenste steun.  Buffers zijn die factoren die positieve invloed hebben op stress. Een van de belangrijkste buffers is sociale steun van collega’s en leidinggevenden.

Het model ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’ richt zich op de kwaliteit van sociale steun.
De dialoog is nodig om te ontdekken wat bij kan dragen aan ontspanning want stress-signalen en psychische overbelasting is niet alleen afhankelijk van werkdruk maar ook van andere stressoren binnen of buiten het werk. 

TNO-werkruk-determinanten bronTNO-werkruk-determinanten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het model OplossingsKracht is gericht op zelfmanagement en het vergroten van sociale steun.
OplossingsKracht voor de gewenste steun, is een amplitie-interventie die bijdraagt aan zelfmanagement en sociale steun. Met het model worden medewerkers bewust gemaakt van de eigen invloed en de diverse mogelijkheden die er zijn om samen met anderen gezond, veilig en plezierig te werken. Zij leren om de knelpunten binnen en of buiten het werk op te lossen. Met gebruik van het model én aandacht voor het oplossen van werkdruk of ander probleem gaan medewerkers aan de slag met de toekomst, met zelfmanagement.

Ontspannen werken in organisaties is echt mogelijk, er is OplossingsKracht genoeg!

Wil je meer weten over trainingen met OplossingsKracht? Neem contact met ons op en bel 0651089862

Call Now Button