Van waarom naar hoe vragen.

Van analytische steun naar creatieve steun.

Van problemen naar oplossingen

Met het stellen van vragen zet je de ander in een bepaalde richting.

Waarom?
Wat is de reden?
Wat is de oorzaak?

Deze vragen zijn gericht op het verleden. Je brengt de aandacht naar het verleden en daarmee weg van het nu en de toekomst.

Hoe?
Hoe lossen we het op?
Hoe pakken we het aan?

Deze vragen zijn gericht op de toekomst. Met dit soort vragen wordt de aandacht verlegd naar het nu en de toekomst. De aandacht verschuift naar mogelijkheden en oplossingen.

Een manier van vragen gebaseerd op het oplossingsgerichte gedachtengoed van Peter Szabo en Insoo Kim Berg .
De auteurs van het boek Oplossingsgericht coachen.

Vragen stellen is een kunst.
Bewustwording: start met de ontdekking.
Richt je je meer op waarom- vragen of op hoe-vragen?
En waarom doe je dat?
En hoe kan je het jezelf aanleren?

Veel plezier met de ontdekking!
Ingeloes

IMG_3809.JPG