Positieve Gezondheid met OplossingsKracht

Positieve Arbo, Positieve Gezondheid houdt zich bezig met hoe medewerkers gezond, veilig en plezierig kunnen werken in organisaties. Juist in onzekere tijden, tijden van verandering is het belangrijk dat medewerkers de focus houden op positieve gezondheid.  

Wat is Positieve gezondheid?

Positieve gezondheid is een nieuw concept van gezondheid waarbij de mens centraal staat en niet alleen klachten of ziekte. Het is een concept die oploopt met de positieve psychologie waarbij we medewerkers bewust maken van eigen kracht en van het zien van mogelijkheden en kansen, natuurlijk met respect voor aandacht voor het knelpunt.

Machteld Huber, arts en onderzoekster, heeft o.a. het spinnenwebmodel ontwikkeld waarin de 6 pijlers voor gezondheid.
Van ‘gezondheid als afwezigheid van ziekte’ naar ‘positieve gezondheid met zes dimensies’.

  • In het nieuwe concept van gezondheid van Machteld Huber staat de mens centraal, niet de ziekte.
  • Mensen voelen zich in hun kracht aangesproken en niet in hun zwakte.
  • Misschien heeft iemand wel een diagnose van een ziekte, maar er is een heel groot gebied waar hij of zij wel gezond is.
  • Die gezondheid kan nog versterkt worden.
  • Positieve gezondheid bestaat uit zes dimensies: lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, de spiritueel-existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren.

pijlers-voor-gezondheid-preventiecoach-positieve-gezondheid

Coachen op eigen OplossingsKracht
Met het coach-, communicatie- en zelfmanagementmodel ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’ van Ingeloes Bense, leggen we de focus op echte aandacht en vooral op wat de behoefte is van de ander. Al vragen stellend wordt de ander aangezet tot het zelf analyseren en ontdekken van wat nodig is.  Met focus op het doel, op wat er goed gaat en wat er nog nodig is om het te verbeteren.
‘OplossingsKracht’ is een communicatie- en zelfmanagementmodel wat nuttig en bruikbaar is. Dit coachmodel werd eerder al genomineerd door het Ministerie van SZW als 1 van de 10 goede praktijken, bewezen effectief bij de aanpak van werkstress in organisaties.

De gewenste aandacht en steun krijgen vraagt zelfinzicht, zelfcoaching, empathie-vaardigheden en persoonlijk leiderschap
.
Het spinnenwebmodel Positieve Gezondheid is een makkelijk gespreksinstrument. Het vergroot de bewustwording en zet aan tot gedragsverandering en de zelfredzaamheid. Medewerkers worden partners in de samenwerking n dit vraagt andere vaardigheden.

Elk mens beschikt over eigen oplossingskracht! Laten we daarvan uitgaan!

OplossingsKracht bestaat uit denkkracht, veerkracht, wilskracht, creatiekracht, daadkracht.OplossingsKracht-animatie-basis-300
Empathie is je inleven in anderen en de ander steun bieden en bewust maken van eigen oplossingskracht.
Steun vragen, ontvangen en bieden is nog niet zo eenvoudig! In het model zie je de verschillende soorten van aandacht. Analytische aandacht is echt wat anders dan aandacht voor emoties. Creatieve aandacht is echt wat anders dan praktische aandacht.

Een doeltreffende aanpak bij Positieve Gezondheid met het model OplossingsKracht is:

– ontdekken welke aandacht er nodig is en welke steun gewenst is.
– bepalen wie de aandacht, de gewenste steun het beste kan geven en zou willen geven
– een gesprek aangaan en gericht op de toekomst ontdekken van mogelijkheden en kansen
– hulpbronnen in de omgeving ontdekken en bepalen, bij wie kan ik welke steun halen
– complimenteren op eigen oplossingskracht; denkkracht, veerkracht, wilskracht, creatiekracht, daadkracht.

OplossingsKracht draagt bij aan intrinsieke motivatie, eigenaarschap en gedragsverandering. 

In het model OplossingsKracht maken we onderscheid tussen analytische, emotionele, creatieve en praktische steun. Coachend vanuit OplossingsKracht ontstaat een veilige dialoog waarin we elkaar zonder oordelen de gewenste steun kunnen bieden en vragen.
De processtappen van het model OplossingsKracht worden gevolgd: denken, voelen, willen, verzinnen, doen.
Met het scoringsinstrument Positieve gezondheid kijkt de medewerker breder naar het eigen welzijn en gezondheid.
Zo ontstaat een ‘gezondheidsoppervlak, een overzicht’. Helder voor de medewerker en voor de organisatie.  En een mooi startpunt voor het bieden en vragen van de gewenste steun. De stap naar de eigen cirkel van invloed naar werkelijke gedragsverandering.
De 4-stapsaanpak ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’ bij Positieve Gezondheid.
Analytische steun.
Doorvragen op de feiten.
De medewerker stelt kort en krachtig zijn eigen “diagnose” door de eigen situatie te beoordelen.
Met het overzicht in het spinnenwebmodel vragen we de medewerker naar de feiten en zijn betekenis.
Voorbeeldvragen: Hoe scoor jij op de 6 assen? Wat betekent het voor jou?
Emotionele steun.
Doorvragen op de emoties en de gevolgen. De kunst is om in de dialoog veilig, open en onderzoekend te zijn. We staan stil bij de gevolgen en bij gevoelens. Voorbeeldvragen: Hoe is het voor jou om te zien hoe je scoort op de 6 dimensies? Hoe tevreden ben je met de uitkomst?
Creatieve steun.
Doorvragen op de doelen en het brainstormen over mogelijkheden. We maken de stap van het heden, de zelfdiagnose, naar de toekomst. Met de aandacht op de ander, deze heeft de hoofdrol en kan zichzelf creatieve steun bieden. Al vragend krijgen we helder wat het gewenste doel is. Wat gaat al goed, en waar wil je meer van?We zetten de ander aan tot verzinnen en brainstormen over oplossingen en mogelijkheden. Voorbeeldvragen: Wat wil je anders? Wat is je behoefte, je doel? Hoe zou je je gezondheid, veiligheid en welzijn kùnnen verbeteren?Wat is verder nodig om duurzaam inzetbaar te zijn? Op een schaal van 0 – 10 hoe belangrijk zijn je doelen?
Praktische steun.
Doorvragen op de acties en nieuw gedrag. In stap 4, praktische steun, maken we een keuze uit de vele ideeën en maken we ze concreet. De acties die nodig zijn, spreken we ‘smartie’ af. Gedragsverandering wordt bereikt door het maken van kleine stapjes en veel (zelf)bekrachtiging. Voorbeeldvragen: Wat is nodig voor de echte actie? Op een schaal van 0 – 10 hoeveel vertrouwen heb je in jezelf, dat je werkelijk actief met je doelen aan de slag gaat? Welke steun heb je verder nog nodig om gezond, veilig en plezierig te kunnen werken?
Wil je van ons praktische steun? Meer leren over het coachen op positieve gezondheid met OplossingsKracht? We geven een tweedaagse opleiding coachen op positieve gezondheid 
Call Now Button