Subsidie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt € 22 miljoen vrij voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden.

In oktober start een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds). De staatssecretaris hoopt dat met name het midden- en kleinbedrijf hier haar voordeel mee doet.
Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgenter thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden.

De PreventieCoach denkt graag met u mee!!

Kom laten we een mooi traject starten gericht op het vergroten van de OplossingsKracht in organisaties.

Met name het midden- en kleinbedrijf (mkb) kan een stimulans gebruiken.

Door de stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgenter thema.

Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Ook middelgrote bedrijven in de (non-)profit sector kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.

Projecten kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te bevorderen.

Laten we sparren

Ook initiatieven om de interne en externe mobiliteit te bevorderen, zodat werknemers aantrekkelijk kunnen blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt, behoren hiertoe.

En onderzoeken om medewerkers actief te betrekken bij de verbetering van de organisatie van het werk.

Het ministerie van SZW startte in 2012 het programma Duurzame Inzetbaarheid, waarmee zij werknemers en werkgevers wil stimuleren en ondersteunen bij het langer en gezond houden van personeel.

Meer informatie:

Website Agentschap SZW (aanvraagtijdvak start op 15 oktober 2014)
Subsidieregeling in Staatscourant (Nr. 19322, d.d. 9 juli 2014)rofit sector kunnen hiervoor in aanmerking komen. Bedrijven kunnen 50% subsidie ontvangen voor kleinschalige projecten van maximaal € 20.000.

De PreventieCoach voor gezond houden van personeel.

Meer informatie:
De PreventieCoach info@preventiecoach.nl
Website Agentschap SZW (aanvraagtijdvak start op 15 oktober 2014)
Subsidieregeling in Staatscourant (Nr. 19322, d.d. 9 juli 2014)

IMG_6620.JPG