Sociale steun, autonomie en ontwikkeling

Sociale steun heeft effect op creativiteit en het bestaansrecht van organisaties. 
Veiligheid, sociale veiligheid,  is nodig om lekker te werken, innovatief en creatief te kunnen zijn.

Sociale steun en veiligheid
Sociale steun van je collega’s en van leidinggevenden is meer dan belangrijk! Je echt gesteund voelen en terecht kunnen bij anderen draagt bij aan ieders veiligheid, het gevoel van geaccepteerd worden in de groep. In de meeste checklists over stress vind je de vraag “ervaar je voldoende steun in het team en van je leidinggevende?” En helaas, vaak wordt daar negatief op geantwoord. Nee, we praten wel over elkaar maar te weinig met elkaar. Medewerkers klagen over leidinggevenden die te weinig aandacht hebben. Kortom we voelen ons, in organisaties, regelmatig onvoldoende gesteund en dat haalt de motivatie en de energie eruit! En nog erger het veroorzaakt stress, maakt angstig, onveilig en onzeker, wat weer effect heeft op ons creatieve en flexibele denken.

Creativiteit, doelmatigheid en sociaal gedrag 
In de voortdurend veranderende wereld worden we steeds meer geplaatst voor nieuwe uitdagingen. Uitdagingen en knelpunten die juist op een creatieve wijze moeten worden opgepakt. Van medewerkers wordt het vermogen van creatief denken verwacht om de uitdagingen waarvoor we staan aan te kunnen. Andere competenties die voor de toekomst nodig zijn: doelmatigheid, aandacht hebben voor mensen, interacties en processen, doorzettingsvermogen en creativiteit.

Veiligheid is één van de mensenrechten!
Wanneer er zowel interne als externe veiligheid is, èn er een werkomgeving is waar medewerkers fouten mogen maken, gesteund worden, pas dan durven medewerkers risico’s te nemen en initiatief te tonen. Wat hun innovatieve prestatie ten goede komt.

Sociale steun draagt bij aan externe veiligheid.
Sociale steun draagt bij aan veiligheid, verbinding en gezondheid! Het blijkt dat medewerkers die steun vragen en deze krijgen van hun leidinggevenden en collega’s echt veel meer innovatief en creatief kunnen zijn. Dat is nodig voor het bestaansrecht van organisaties! En dat is precies waar wij ons op richten met het empathie-, communicatie- en coachmodel ‘OplossingsKracht voor de gewenste steun’.  Samen creëren we een werkomgeving waar medewerkers open met elkaar knelpunten oplossen, creatief kunnen zijn, out of the box kunnen en mogen denken. Medewerkers die zowel kunnen analyseren, beoordelen, verzinnen, zelfinzicht hebben, communicatief en empathisch sterk en strategisch zijn.

Interne veiligheid
Hoe het staat met het gevoel van je gesteund voelen en veiligheid is mijns inziens het meest belangrijk om te ontdekken.
De externe veiligheid, de omgeving waarin we werken, is afhankelijk van hoe wij met elkaar omgaan, elkaar feedback geven, communiceren en bereid zijn om sociaal te zijn. Ontdek met elkaar de niet-helpende gedachten en de betekenisverlening bij medewerkers.  Niet-helpende gedachten, weinig zelfwaardering en zelfvertrouwen hebben een negatieve invloed op de eigen en op de externe veiligheid.

We kunnen alleen flexibel of creatief denken wanneer we veilig zijn.
En of we ons veilig ervaren, kan wederom ontdekt worden in de dialoog. In de dialoog waarin we niet oordelen en ontdekkend luisteren naar elkaar. Vooral aandacht voor behoeftes, voor gevoelens en voor betekenissen is van belang. Met oor-delend luisteren kan ontdekt worden welke steun gewenst is. Welke hulpbron het belangrijkste is, valt alleen te ontdekken in de dialoog tussen medewerker en leidinggevende.

fearordreams

Autonomie en ontplooiing zijn belangrijke hulpbronnen op het werk.
Inzicht krijgen in eigenaarschap voor veiligheid is de basis van de Ontwikkelcyclus met OplossingsKracht. De PreventieCoach, met de Ontwikkelcyclus OplossingsKracht, werd genomineerd door Minister Asscher in de checkjewerkstress-week. Met gebruik van het empathie- en dialoogmodel OplossingsKracht kan een empathische en motiverende dialoog gevoerd worden.
Met gebruik van dit unieke empathiemodel kan veiligheid besproken worden en worden knelpunten gezamelijk opgelost.

Wij dragen graag bij aan veiligheid, gezondheid en welzijn in organisaties.

Meer weten over de Ontwikkelcyclus OplossingsKracht van De PreventieCoach? Neem contact op.
info@preventiecoach.nl 

ingeloeshandtekening2015

Call Now Button