Positieve gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Positieve Gezondheid is een nieuw begrip in Nederland.
Machteld Huber heeft het concept Positieve Gezondheid ontwikkeld, een andere manier van denken over ziekte en gezondheid.
Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.
De kracht van het scoringsinstrument Positieve Gezondheid is dat je in gesprek kan gaan met jezelf of de ander over je eigenwaarde, je eigen mogelijkheden, zelfmanagement en hoe je jezelf kan steunen of steun kan vragen.

Andere vaardigheden bij zelfmanagement en Positieve gezondheid.
Van zorgprofessionals en hulpverleners vraagt dit een andere manier van gesprekken voeren.
De medewerker is in deze aanpak actief bewust van het belang van behoud van gezondheid.
De aandacht bij Positieve gezondheid is dus niet alleen gepositiefgezondheid-spinnenwebricht op ziekte en zorg, maar veel bewuster gericht op gedrag en gezondheid! Van professionals vraagt dit een andere insteek, om kennis en vaardigheden zoals het coachen van mensen op eigen kracht en zelfmanagement. En voor kennis en vaardigheden gericht op gedragsverandering ben je welkom bij De PreventieCoach.

Duurzame inzetbaarheid en Positieve gezondheid.
We moeten langer doorwerken en dus ook nog meer bewust zijn dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn eigen gezondheid en duurzame inzetbaarheid. De nieuwe arbowet 2017 richt zich ook meer op preventie-aanpak en het behoud van gezondheid! Dus werkgevers heb niet alleen aandacht voor klachten maar stuur op preventie en amplitie. Amplitie is het versterken van medewerkers.
Het wordt ook echt tijd dat we anders gaan kijken naar gezondheid en gezond werk.

Organisaties moeten m.i. echt snel en actief aan de slag met:
– Medewerkers informeren over wat duurzame inzetbaarheid betekent voor hen.
– De werkomgeving en de werkinhoud etc. zo aanpassen dat er ook werkelijk gezond, veilig en plezierig gewerkt kan worden.
– Medewerkers trainingen aanbieden gericht op preventie en gezond gedrag
– leidinggevenden leren om te coachen op Positieve gezondheid, gezond werken, het bieden van de gewenste steun en te sturen op de veerkracht en de zelfregie van mensen.

 

De PreventieCoach, Ingeloes Bense ontwikkelde het empathie- en coachmodel OplossingsKracht voor de gewenste steun.
Een gespreksmodel gericht op zelfregie, zelfmanagement en het vragen, bieden en ontvangen van de gewenste steun.

In de gratis app Preventiecoach Arbo plaatsten wij het scoringsinstrument Positieve gezondheid.
Met deze vragenlijst kan je voor jezelf in kaart brengen hoe tevreden je bent over je functioneren op de 6 assen: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, sociale contacten, kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden.

model-oplossingskracht-breed-eigen-kleuren-visitekaartje-11mrt2015-scherm
Wil je iets aan je gezondheid veranderen? Breng jezelf in kaart in de app PreventieCoach Arbo, maak een foto van je score en bespreek deze met je behandelaar, huisarts of iemand anders met wie je samen een plan kan maken.

Vraag de gewenste steun. Bied jezelf de beste steun.
De PreventieCoach biedt trainingen Coachen op Positieve Gezondheid.

Meer informatie vind je in
– de app PreventieCoach Arbo
– de app Zelfmanagement Leer coachen
www.positievegezondheid.info
www.preventiecoach.nl/agenda voor de opleiding coachen op Positieve Gezondheid.
Ingeloes Bense van De PreventieCoach OplossingsKracht 0651089862 info@preventiecoach.nl

Call Now Button