Levensfasen en het gesprek over duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk om in organisaties met elkaar in gesprek te gaan onder andere over de verschillende levensfasen in werkcontext en de bijbehorende thema’s.
Natuurlijk is het handig om kennis te hebben over de specifieke aandachtspunten per leeftijdsfase. Ik vond een prachtig overzicht levensfasen in werkcontext van het expertisecentrum LEEFtijd. Een mooi document waarin per leeftijdsfase de risico’s en de aandachtspunten voor het gesprek beschreven staat. Mijn tip is aan bedrijven om dit document te downloaden en leidinggevenden te trainen in het voeren van gesprekken. Het coachmodel “OplossingsKracht voor de gewenste steun” kan daarbij goed ingezet worden. Draag bij aan duurzame inzetbaarheid!

Hieronder een deel van de informatie.

Informatie over de Generatie Y, rond de 25 jaar Oriëntatiefase 
De twintiger is zijn beroepsidentiteit veelal nog aan het ontwikkelen. Ze zijn druk met het opdoen van allerlei eerste (levens)ervaringen. Menigeen ontdekt dat de opleidingskeuze en concrete werkpraktijk nieuwe vragen en keuzes oproepen. Deze (werk)ervaringen zijn richtinggevend voor meer definitieve keuzes. De twintiger heeft behoefte aan ruimte om veel ervaring te kunnen opdoen. Tegelijkertijd zijn spelregels en feedback belangrijke fundamenten voor de eigen verdere ontwikkeling. De twintiger is opgegroeid in het Internettijdperk waarin fysieke aanwezigheid geen noodzakelijke voorwaarden meer zijn voor contact. Authenticiteit is voor de twintiger heel belangrijk. Werk geeft de mogelijkheid om – ieder vanuit de eigen identiteit – samen te werken aan interessante opdrachten en thema’s.

Risico
Twintigers hebben nog niet veel ervaring, waardoor soms ten onrechte gedacht wordt dat het effectief is hen veel hetzelfde werk te laten doen. Twintigers zijn sneller geneigd van baan te veranderen; zij worden het best gestimuleerd door opleiding en ontwikkeling in de breedte.

Nodig in werk context
– Welkom zijn
– Ruimte voor ontwikkeling
– Spelregels geven
– Feedback en coaching
– Contactmomenten met leeftijdsgenoten
– Rechtstreekse communicatie

Kracht en Valkuilen
• Veel inzet, willen graag leren, willen ook scoren.
• Frisse kijk op zaken
• Veelal erg goed met ICT.
Valkuil: Nog weinig ervaring. Niet keuzevast  Risico: overvraagd worden met gevaar op uitputting

Personeelsinstrumenten
– heldere informatie over spelregels van het bedrijf
– regelmatige feedback en gericht ontwikkelingsplan
– begeleiding door mentor
– stages op andere afdelingen; trainee-functies

Aandachtspunten functioneringsgesprekken:
Ondersteunen bij interpreteren van feedback en ervaring in relatie tot persoonlijke ontwikkelingswensen; toekomstperspectief wensen en mogelijkheden.

Bron :  overzicht levensfasen in werkcontext van het expertisecentrum LEEFtijd.

 

Call Now Button