Echte SAMENwerking vanuit gelijkwaardige relaties met OplossingsKracht

Meer oog voor gelijkwaardige relaties in organisaties.
Een hierarchische relatie veroorzaakt een kinderlijke band.
Bij een kinderlijke relatie is sprake van een ouderrol en een kindrol.
De ouderrol gaat uit van ik ben ok en weet wat goed voor jou is, ik denk wel voor jou na.
De kindrol gaat uit van ik ben niet ok, zeg jij maar wat ik moet doen, wat denk jij?
Heel bijzonder eigenlijk dat deze [onbesproken] relatiedefintie  in gesprekken zoveel voorkomt.
Onbedoeld ontstaat onbalans in het gesprek, in de samenwerking.
De basis van het model “OplossingsKracht” is een gelijkwaardige relatie.
Een relatie die uitgaat van het idee dat iedereen beschikt over eigen oplossingskracht.

Vanaf 2 jaar roept het kind al “ikke zelf”.
Het zelf ontdekken, zelf oplossen en tot resultaten komen geeft plezier en vergroot het zelfvertrouwen.
Hoe interessant is het dus om een volwassen  gelijkwaardige relatie aan te gaan.
Dat ontdek je dus met het model OplossingsKracht voor de gewenste steun!

Echte SAMENwerking vanuit gelijkwaardige relaties met OplossingsKracht
De ontdekking van het coachen, van het communiceren, van het zelf of samen oplossen van knelpunten.
Met toestemming, met een duidelijke vraag. Wil je steun van me en zo ja, welke steun.
Dan ontstaat echte SAMENwerking, en dat geeft energie.

Ingeloes

baas