De Ontwikkelcyclus OplossingsKracht draagt bij aan psychologisch welbevinden en professionele ontwikkeling?

Effectieve en affectieve communicatie door bewustwording, zelfinzicht en inzicht in anderen

Het model “OplossingsKracht” verschaft zelfinzicht, maakt medewerkers bewust van de eigen drijfveren, denk- en automatische patronen in de communicatie.

Het veranderkundig model zet aan tot:

  • persoonlijk bewustzijn,
  • effectief denken,
  • optimisme,
  • pro-activiteit,
  • een waardevast zelfbeeld,
  • zelfvertrouwen,
  • positieve bejegening naar jezelf en naar anderen,
  • het uiten van waardering
  • en het bieden, ontvangen, vragen van sociale steun.

Het uitgangspunt van het model is dat ieder mens beschikt over eigen ‘oplossingskracht’, het vermogen om jezelf te kennen, te  ontwikkelen en jezelf en anderen de adequate steun en veiligheid te kunnen bieden. Kortom een model wat, vanuit het bieden van interpersoonlijke veiligheid, persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk maakt.