Archive | Transities

img_0021

Arbowet 2017 vraagt ontwikkeling. De preventiemedewerker wordt preventiecoach

Arbowet 2017, een upgrade voor de effectiviteit van preventie. Dat is het doel van de aanpassing Arbowet 2017 . De preventiemedewerker en de OR gaan analytischer, empathischer, innovatiever en daadkrachtiger samenwerken met bedrijfsarts en externe arbodeskundigen aan de kwaliteit van werken. Werkgevers zorgen voor een veiige en gezonde werkomgeving. De wijzigingen Arbowet 2017  stimuleert een oplossingsgerichte […]

Lees verder
image

Positieve Gezondheid met OplossingsKracht

Positieve Arbo, Positieve Gezondheid houdt zich bezig met hoe medewerkers gezond, veilig en plezierig kunnen werken in organisaties. Juist in onzekere tijden, tijden van verandering is het belangrijk dat medewerkers de focus houden op positieve gezondheid.   Wat is Positieve gezondheid? Positieve gezondheid is een nieuw concept van gezondheid waarbij de mens centraal staat en […]

Lees verder
OplossingsKracht-animatie-basis-300

Kenniscentrum voor aandacht

Kenniscentrum voor Aandacht Echte aandacht is de sleutel tot een duurzame (klant)relatie volgens het Kenniscentrum voor Aandacht. Een inkoppertje, en toch is het interessant wat het onderzoek heeft opgeleverd, Met dit blog wil ik graag aandacht voor gedrag- en cultuurverandering in organisaties en mensen. Organisaties wakker worden. Echte aandacht!! Let op, hier draait het om […]

Lees verder
welkom in onze mooie trainingsruimte

Verwachtingen over relaties beïnvloeden gevoel van eenzaamheid

Het effect van de niet gewenste steun! Eenzaamheid ontstaat wanneer de relaties die mensen met anderen hebben, niet aan hun verwachtingen voldoen (Dykstra, 2009). Dit verklaart ook het verschijnsel van sociaal geïsoleerde mensen die zich niet eenzaam voelen of van mensen die een groot sociaal netwerk hebben en zich toch eenzaam voelen. Bron Nationaal Kompas […]

Lees verder
loesje verdriet

OplossingsKracht bij verandering

Oplossingskracht bij veranderingen in het werk. Het vormgeven aan verbondenheid in organisaties  Veranderingen in het werk kan verlies en rouw met zich meebrengen. Soms onzichtbaar soms zichtbaar. Welke betekenis wij aan veranderingen geven is het ontdekken waard. Het ervaren van verlies is o.a. afhankelijk van de betekenis welke je geeft aan de verandering. Dat vraagt een […]

Lees verder
Call Now Button