1,5 miljoen extra voor Amplitie-interventies

1,5 miljoen extra voor Duurzame Inzetbaarheid

Het kabinet trekt ruim een miljoen euro uit voor het programma Duurzame Inzetbaarheid (waaronder het Actieplan Gezond Bedrijf en de Aanpak Psychosociale Arbeidsbelasting of PSA). Een deel hiervan wordt gebruikt om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van PSA. Dat staat in de begroting van het ministerie van SZW.

Het kabinet vindt het belangrijk dat werkgevers en werknemers samen werk maken van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (Pesten, Seksuele intimidatie, Agressie, Werkstress). Een derde van al het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Hier is volgens het kabinet dus nog een wereld te winnen.

De PreventieCoach draagt met haar amplitie-instrument OplossingsKracht bij aan de dialoog in organisaties. Sociale steun van leidinggevenden en collega’s blijkt één van de voorwaarden voor werkplezier en bevlogenheid. 

Laten we samen subsidie aanvragen voor de Ontwikkelcyclus OplossingsKracht voor leidinggevenden, teams en medewerkers met burn-out en beginnende stress-signalen.

De OntwikkelCyclus OplossingsKracht heeft als doel het bevorderen van het psychologisch welbevinden van alle medewerkers, vanuit een integrale benadering.

Voor het verbeteren van arbeidsverhoudingen in Nederland trekt het ministerie drie ton uit. De subsidieregeling Kwaliteit Arbeidsverhoudingen heeft als doel om eenmalige innovatieve projecten te financieren. Wie subsidie krijgt, moet minimaal hetzelfde bedrag uit eigen zak bijleggen. (Bron: ArboOnline, 16 september 2014 )

 

OplossingsKracht, een interventie op positief-psychologische grondslag. De term amplitie is afkomstig van het Latijnse woord amplio, wat versterken, vergroten en vermeerderen betekent. In tegenstelling tot het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van problemen en aandoeningen is amplitie juist gericht op het bevorderen van positieve toestanden bij werknemers, zoals bevlogenheid. De reikwijdte van amplitie is groter dan die van curatie of preventie, omdat amplitie zich in principe uitstrekt over alle medewerkers en zich niet beperkt tot bepaalde risicogroepen. Immers, in potentie kunnen alle werknemers baat hebben bij een dergelijke positieve, op groei, verbetering en ontwikkeling gerichte benadering.

Bron Dossier Bevlogenheid

De Ontwikkelcyclus OplossingsKracht, een bewezen effectieve methode. Wij noemen het een amplitie-interventie. Een ontwikkelcyclus met als doel dat medewerkers hun oplossingskracht [meer] gaan inzetten, samen problemen kunnen oplossen, zelfinzicht hebben, goed communiceren en de balans kunnen bewaren. De Ontwikkelcyclus OplossingsKracht is gericht op oplossingsgerichte aanpak, zelfinzicht, bewustwording en eigenaarschap voor gezond, veilig en plezierig werken.

Wil je meer lezen over de stap van curatief begeleiden, preventie naar amplitie-interventie? Kijk dan ook op de site van www.wilmarschaufeli.nl of download de publicatie Van preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren.

De subsidie gebruiken voor een traject ter ontwikkeling van medewerkers? Neem contact op, wij dragen er graag aan bij.

Call Now Button